خرید ممبر ارزان

افزایش ممبر تلگرام

داشتن تعداد زیادی عضو در کانال تلگرام علاوه بر افزایش اعتبار تجارت‌تان، به برندینگ آن نیز کمک می‌کند.

دریافت

۳۰%

هدیه

ممبر فیک تلگرام

همین حالا سفارش دهید!

ممبر فیک تلگرام+ ۳۰٪ ممبر هدیه

 ریزش ممبر ها ، در این روش پایین است لذا برای جبران ریزش  ۳۰٪ ممبر هدیه در هر سفارش به مقدار آن اضافه می شود.

500 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

7500

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲ ساعت

1000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

15000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲ ساعت

2000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

30000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۶ ساعت

5000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

72000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۱۲ ساعت

7000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

100000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۱۲ ساعت

10000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

140000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

بازدید

۵۰

پست آخر

ممبر فیک به همراه بازدید

همین حالا سفارش دهید!

ممبر فیک تلگرام+بازدید ۵۰ پست آخر کانال

امکان ریزش ممبر ها ، بعد از گذشته زمانی وجود خواهد داشت و سایت اس ممبر هیچ گونه تعهدی در تغییرات حاصله از سوی تلگرام را ندارد.

1000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

25000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

2000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

49000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

3000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

72000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

5000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

117000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

7000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

156000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

10000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

225000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

چند آماردوست داشتنی

رضایت مشتریان افتخار است!

مجموع سفارشات

مجموع مشتریان

روز از زمان فعالیت

نمایندگان فروش